HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Merhum Osman Köseoğlu'nun, Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa İli Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği'nin ve eğitim gönüllülerinin katkılarıyla Bursa'ya yeni bir güneş doğdu. Anlamlı bir gün olan 19 MAYIS 2013 Gençlik ve Spor Bayramında yurdumuzun temeli atıldı. Yine Türkiye için özel bir gün olan 29 EKİM 2014 Cumhuriyet Bayramımızda Bursa'ya doğan güneş ısıtmaya başladı. Eğitime gönül vermiş herkesle birlikte, Kır çiçeklerimizin ellerinde Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşına halkın da katılımıyla birlikte coşkulu bir şekilde açıldı.

 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Güler-Osman Köseoğlu Kız Yurdu, Bursa içi sınırlarında yaşayan fakat ailesinin ikamet ettiği yerleşim biriminde ortaöğretim kurumu bulunmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı kız öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlandığı bir kurumdur. ÇEK bu yıl bir ilke daha imza atarak sadece Bursa köylerinde yaşayan kızlarımıza değil T.C vatandaşı olan ve T.C vatandaşı olmayıp Türkiye'de oturma izni olan soydaşlarımız dahil olmak üzere şartlarımızı taşıyan tüm kız öğrencilerine kucak açtı.

 

YURDUN KURULUŞ AMACI

Maddi olanaktan yoksun, ortaöğretime devam edebilecek başarılı, çağdaş, laik, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen gençlerin orta öğrenimleri süresince karşılıksız barınmalarını sağlamak.

Bursa ili sınırları içinde oturan, fakat ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaöğretim kurumu bulunmayan kız öğrenci ile ailesi Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden Bursa'da bir ortaöğretim okulunu kazanmış TC vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni olan yurttaşlarımızdan maddi olanakları kısıtlı kız öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanmalarına olanak sunmak.

 

YURDA BAŞVURU ŞARTLARI

 • T.C vatandaşı veya Türkiye'de oturma izni olan soydaş olmak,
 • Ortaokul mezunu olmak,
 • Ailesi Bursa ili sınırları içinde oturan, fakat ailesinin ikamet ettiği yerleşim biriminde ortaöğretim kurumu bulunmayan veya ailesi Türkiye'de ikamet eden ve Bursa'daki ortaöğretim kurumunu kazanmış olmak
 • Maddi olanaklardan yoksun olmak
 • Çağdaş, laik, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen genç olmak
 • Ortaokul mezuniyet notu 70 ve üzerinde olmak
 • Ortaöğretim kurumları sınavına (TEOG) girip, bir liseyi kazanmış olmak.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yurda başvuruda bulunan öğrenciler ve aileleri belirli ölçütlere göre değerlendirilir ve öngörüşmeye çağrılır.

 

ÖNGÖRÜŞME

Değerlendirme esaslarına uygun olarak puanlaması yapılan öğrencilerle seçici kurul birebir görüşme yaparak öğrenciyi tanımaya çalışır ve öğrencinin yurtta kalıp kalmamasına karar verir.

 

ÖĞRENCİ SEÇME KURULU

Öğrenci seçimi Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek yapılır, öğrenci listesi Yönetim Kurulu tarafından da görüşülüp karara bağlandıktan sonra öğrenci yurda kabul edilir.

Öğrenci Seçme Kurulu

Yurt Yürütme Kurulundan 3 kişi
Eğitim Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulundan 1 kişi
Yurt Müdürü 1 kişi

Olmak üzere (5) beş kişiden oluşur.

 

YURTTA KALMAYA HAK KAZANMIŞ ÖĞRENCİNİN UYMASI GEREKEN HÜKÜMLER

 • Öğrencinin yurtta barınabilmesi için her yıl sınıfını geçmesi gerekir. Öğrencinin okula devamını engelleyen uzun süreli hastalığı, ailesinin sel, yangın, deprem gibi doğal afete maruz kalması gibi durumlarda yurtta barınma süresi belgelenmek koşulu ile 1 yıl uzatılabilir.
 • 9.sınıfta bir dersten sorumlu olan öğrencinin barınma hakkı devam eder.
 • Öğrenci her öğretim yılı sonunda başarı belgesini yurt yönetimine sunar. Sınıfta kalan veya birden fazla dersten başarısız olan öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.
 • Yasadışı olaylara katılanlar ile yasadışı örgütlerle ilişkisi olduğu tespit edilen, okulunda veya yurtta hakkında disiplin soruşturması açılan veya cezalandırılan öğrencilerin yurtla ilişiği kesilir.

 

PAYLAŞ
Copyright © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.